Boerderij in de Achterhoek
wonen en werken in een oude boerderij
Boerderij in de Achterhoek

In de Achter­hoek liggen karak­te­ris­tieke boer­de­rijen met een T-vorm. Dat geldt ook voor deze 18e eeuwse monu­men­tale boer­derij die is gere­no­veerd tot woon- en werk­ruimte voor een gezin met twee kinderen. Aller­eerst is de authen­tieke inde­ling zicht­baar gemaakt door het slopen van verbou­wingen en uitbrei­dingen die de oorspron­ke­lijke ruimte­lijk­heid vertroe­belden. Bij het verwij­deren van al die lagen kwam iets moois tevoor­schijn: een oude hout­struc­tuur die nog groten­deels intact bleek. In dit deel is een ‘box’ toege­voegd met de ouder­slaap­kamer en badkamer. Dit volume is geschil­derd met een grijs­groene hoog­glans verf die het nieuwe van dit element onder­streept. Met precisie en vakman­schap zijn de nieuwe ele­men­ten aange­sloten op de houten spanten. Een project waarin maat­werk het beste van oud en nieuw met elkaar verbindt en daarbij de verschillen lees­baar laat.

Fotografie: Christiaan de Bruijne en Marjo van Rooijen